• Jakob Korshøj
  • Ørestad

Politiet: Trafikheller skaber ikke nok sikkerhed

krydsningshelle 5794Bekymring for skolebørn og fodgængere var årsag til politiets afvisning af trafikheller.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets sag om 'Sikre Skoleveje 2020' ved københavnske skoler blev det 30. august vedtaget, at der skulle etableres bedre oversigtsforhold ved P-hus Robert Jacobsen. Men forslaget om to trafikheller i Ørestad Syd, som også var en del af sagsfremstillingen, blev ikke godkendt af Københavns Politi.

Københavns Politi har tidligere udtalt, at de ikke ønsker at komme med yderligere begrundelser for den enkelte sag, men en aktindsigt hos Teknik- og Miljøforvaltningen giver nu et indblik i politiets begrundelse for, hvorfor de ikke kunne give tilsagn til de to trafikheller.

I Københavns Politis svar til Teknik- og Miljøforvaltningen skriver de følgende: "Politiet giver ikke samtykke til ombygning af krydset Richard Mortensens Vej/Ejler Billes Allé med overkørbar trafikheller i og omkring krydset. Vi er bekymrede for skolebørn og andre fodgængere, som vil befinde sig på 'opholdsområdet v. helleanlæg', især pga. at heller laves uden D15-tavler, men som overkørbare heller for de store køretøjer under deres svingningsmanøvre."

Politiet har givet samme begrundelse for begge krydsene Asger Jorns Allé/Richard Mortensens Allé.

En D15-tavle er det blå færdselsskilt med hvid pil, der betyder 'påbudt passage', og leder biler og store knallerter i en bestemt retning.

Ørestad Avis har spurgt Københavns Politi, om det er deres overbevisning, at de to trafikkryds ville være mere usikre med to trafikheller. Men politiet har ikke yderligere at sige og henviser i stedet for til begrundelsen i mailkorrespondencen til Teknik- og Miljøforvaltningen, som det fremgår af aktindsigten.

krydsningshelle 5794LÆS OGSÅ: Alligevel ikke trafikheller på skolevejen i Ørestad Syd

På høje tid at gøre noget
Amager Vest Lokaludvalg var ellers meget positiv over for krydsningshellerne, da de afgav høringssvar til planen i foråret. Lokaludvalget mente, at det var 'på høje tid', at kommunen øger trafiksikkerheden og trygheden omkring Kalvebod Fælled Skole. 

"Et helleanlæg i krydset Asgers Jorns Allé/Richard Mortensens Vej er et skridt i den rigtige retning, selv om krydset stadig er overdimensioneret, og forslaget kun giver fuld beskyttelse til de bløde trafikanter på den ene side af krydset. Vi forventer også, at forvaltningen går i dialog med de lokale grundejerforeninger, før der udføres arbejde på private fællesveje," udtalte lokaludvalget tilbage i juni måned.

Men nu må Ørestad Syd altså nøjes med at få bedre trafiksikkerhed ved p-huset og ikke ved de to store vejkryds.

Skolerne: Det er et kaos
Forvaltningen har været i dialog med med Kalvebod Fælled Skole, som har påpeget andre trafikale udfordringer på elevernes skoleveje. Der opstår for eksempel utrygge situationer i morgentimerne ved indgangene til skolerne, når børn bliver afleveret, særligt når bilister foretager uhensigtsmæssige U-vendinger.

trafik, politi, teknik forvaltningen, trafikheller, købehavnspoliti, teknikogmiljøforvaltningen

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3657

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk