• Jakob Korshøj
  • Ørestad

Nyt P-hus skal have ålegræs på facaden

phus asger jorn overblikVinder af arkitektkonkurrence vil have ålegræs på facaden af P-hus Asger Jorn.

Et enigt dommerudvalg har kåret Nordland Arkitekter ApS som vinder af den åbne arkitektkonkurrence for P-hus Asger Jorn i Ørestad Syd.
"Med deres forslag ”P-Hus Asger Jorn – Fra Hav til Have” har de formået at skabe et visionært udtryk for det nye P-hus, samtidig med at forslaget åbner bygningen op og skaber en indbydende adgang for de mange brugere," lyder det i en pressemeddelelse fra By & Havn, som har stået for arkitektkonkurrencen.

I dommerbetænkningen skrives om vinderforslaget: 
"Med henvisning til Ørestads særegne kvaliteter, introducerer forslaget en stærk fortælling, der binder fortid og fremtid sammen. Forslagets mørke polymer-plader af ålegræs skal således læses som reference til Amager Vests historie, der bygger på opfyld af tidligere vandarealer. Materialevalgets fokus på miljømæssige egenskaber kan læses som Ørestads mangeårige ambition om bæredygtig udvikling," lyder det.

I maj 2021 udskrev By & Havn en åben konkurrence om det arkitektoniske udtryk for det kommende P-hus Asger Jorn. I konkurrencen er der indgået 15 forslag, der alle levede op til de krav, der var blevet stillet. Konkurrencen bestod i at komme med forslag til P-husets arkitektoniske helhedsgreb i form af p-husets facader, kantzone og til et tilgængeligt grønt tag, inklusive en udvendig adgangstrappe.

asgers have tagfarm skitseforsalg lendager 1LÆS OGSÅ: Asgers Taghave får 8 mio. kroner

Ålegræs som facademateriale
Om brugen af netop ålegræs skriver Nordland Arkitekter: 

"Ørestad, hvor det nye parkeringshus skal opføres, har altså førhen været kyst­strækning med lavvandede havområder, der skabte rig forekomst af ålegræs. Denne stedsspecifikke fortælling om områdets udvikling videreføres i projektet, hvor ålegræsset bruges i en ny, moderne sammenhæng som primært facademateriale. Ålegræsset er på mange måder et glemt materiale med gamle danske rødder, som med moderne teknologi og produktionsløsninger kan omdannes til et smukt, naturligt og yderst bæredygtigt materiale."

"Ålegræsset er en let tilgængelig, lokal ressource, der kan høstes flere steder omkring Sjælland og kommer i land naturligt uden indsats fra mennesker. I sin levetid binder ålegræsset betydelige mængder CO2 og reproducerer sig selv hvert år," lyder det på Nordland Arkitekters hjemmeside.

Simon Reseke fra Nordlands Arkitekter fortæller også, at ålegræsset bliver tørret og blandet med noget binder-materiale, når det høstes fra de sjællandske strande. Idéen er, at det skal kunne holde i mange år, når det sidder på p-husets facade, hvor det også vil blive afskærmet fra den værste vind, selvom det er en hårdfør og vandafvisende plante, der er vant til barske forhold.

phus asger jorn overblikRum for fællesskaber
Chef for planlægning og bæredygtighed i By & Havn, Rita Justesen, har været formand for dommerkomiteen, og hun glæder sig over det visionære udtryk og P-husets funktion som udadvendt aktivitet:
"P-hus Asger Jorn vil være med til at give liv til området omkring Asger Jorns Allé. Med dets åbne facader og udadvendte aktiviteter vil det være et sted, der kan skabe rum for fællesskaber og socialt liv for Ørestads beboere i fremtiden."

"Det nye P-hus skal forsyne området med 600 parkeringspladser – både almindelige og elbilspladser, og skal samtidig bidrage positivt til de nære omgivelser med en udadvendt funktion på 595 m2 i stueetagen og en kommende taghave og restaurant på p-husets tag," skriver By & Havn.

Det nye P-hus skal stå færdigt i 2024.

taghave, asgers have, arkitektur, konkurrence, phus, byoghavn, asgerjorn

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3020

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk