Byggeri vedtaget uden sikkerhed for butiksliv

asger jorn beboernetvaerk handelsgade 2Teknik- og Miljøudvalget vedtog 26. april byggeriet af Generationernes Træhus på Asger Jorns Allé. Trods mange kritiske røster fra beboere i Ørestad Syd, er planen for byggeriet ikke ændret grundlæggende.

Stueetagen kan fortsat indrettes uden butikker - kun med beboerlokaler. Men beboernetværket for Asger Jorns Allé kæmper videre.

Det er det almennyttige boligselskab 3B, som vil opføre 'Generationernes Træhus' på hjørnet Robert Jacobsens Vej - Asger Jorns allé. Her skal der bygges 32 ungdomsboliger, 34 seniorbofællesskabslejligheder og 56 familieboliger.  Stueetagen var i første omgang udlagt til fælleslokaler som f.eks. værksteder, hjemmearbejdspladser og lignende.  

Men det nye 'Beboernetværket i  Ørestad Syd' har i flere uger arbejdet hårdt for at holde politikerne fast på lokalplanen for Asger Jorns Allé, som har til formal at udvikle gadnen til en aktiv handelsgade - med butikker i gadeplan. Inden fremlæggelsen for politikerne havde 3B derfor øget arealet til publikumsorienterede serviceerhverv'fra 379 kvm. til 567 kvm. 

Tre af bebyggelsens fem 'voluminer' kan blive til butikker mv. De sidste to skal anvendes til fællesarealer.
"Projektet opfylder dermed lokalplanens bestemmelser om aktive stueetager på mindst 75 procent af stueetagens facadelængde, hvoraf de publikumsorienterede serviceerhverv vil udgøre de ca. 60 procent", skriver forvaltningen. 

Tilsagn med forbehold
Men det tilføjes, at "Hvis det mod forventning ikke lykkes 3B at finde købere til de ekstra erhvervsarealer, kan det almene projekt ikke realiseres inden for den maximale anskaffelsessum. Byggeriet vil derfor skulle opføres efter det oprindelige projekt med 379 kvm. erhvervsareal, da 3B ikke har økonomisk mulighed for at påtage sig risikoen for underskud på udlejning af erhvervsarealerne". Dermed er det langt fra sikkert, at de 60 procent af stue-etagen afsættes til butiksformål.

Ønsker tillæg til lokalplan
Jakob Næsager (K) er en af de politikere, som har forsøgt at støtte beboernetværkets sag. Han har nu fremsat et medlemsforslag om at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et tillæg til lokalplanen, som stiller "krav om reelle publikumsorienterede aktiviteter i denne gade".
"Vi ønsker en aktiv og attraktiv handelsgade i Asger Jorns Alle i Ørestad Syd. Derfor vil vi gerne have skærpet lokalplanen, så vi sikrer, at der reelt kommer publikumsorienterede aktiviteter i form af butikker, caféer m.v.," siger Jakob Næsager.

"Skyldes konjunkturerne"
Forvaltningen har tidligere svaret, at det kan blive "vanskeligt at tiltrække butikker og andre publikumsorienteret service i det nuværende økonomiske klima. Derfor vil en præcisering af lokalplanens anvendelsesbestemmelser næppe fremme antallet af butikker og lignende". 

Men det svar vækker undren hos Søren Vestermark, beboer i Ørestad Syd og initiativtager til beboernetværket. Han synes at der er bekymrende at høre, at en afgørelse med vidtrækkende konsekvenser for bydelen skal styres af, hvordan konjukturerne er lige nu. 
"Muligheden for at skabe grundlaget for en levende og aktiv by er til stede lige nu og den bør ikke blive styret af økonomiske konjukturer, men af politiske ambitioner," udtaler Søren Vestermark i et brev til forvaltningen.

Der er ifølge beboernetværket  masser af aktører i Ørestad Syd, som leder efter erhvervslokaler. 
"Generelt er der et indtryk af en bydel, der skriger på egnede erhvervslokaler. Desværre er det på baggrund af den nuværende lokalplan nemmere og mere bekvemt for udviklerne, at etablere stueetager uden publikumsorienteret erhverv," skriver Søren Vestermark.

Skal godkendes en gang mere
På mødet 26. april godkendte Teknik- og Miljøudvalget det såkaldte Skema A for Generationernes Træhus, hvilket giver boligselskabet 3B adgang til den sædvanlige lånegaranti til alment byggeri. Men byggeriet skal godkendes endnu en gang om nogle måneder (Skema B). Og et flertal i udvalget støtter formelt set stadig beboernetværket i, at Asger Jorns Alle skal være en 'levende gade'. Det skriverseks partier i en såkaldt protokolbemærkning:
"Vi lægger derfor vægt på, at alle 567 m2 bliver brugt serviceerhverv, og vi beder forvaltningen om at samarbejde tæt med Boligselskabet 3B om sagen og rapportere tilbage til Teknik- og Miljøudvalget om udviklingen i sagen inden godkendelse af skema B.” (Afsendt af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet).

Senest har borgmesteren for Teknik- og miljø, Ninna Hedeager Olsen (EL) skrevet direkte til Søren Vestermark og Tina Solveig Koch fra beboernetværket.  Hun forsikrer, at hun vil stemme imod en godkendelse af Skema B, hvis ikke der findes butiks- og erhvervslejere til de 539 kvadratmeter i Generationernes Træhus. 
Det skal bemærkes, at den sidste godkendelse af Generationernes Træhus sandsynligvis først skal gives efter kommunalvalget i november 2021. Og Ninna Hedeager Olsen har allerede bekendtgjort, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget i november 2021.

asger jorns alle, generationernes træhus, søren vestermark

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1535

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk