• Andreas Kirkeskov
  • Ørestad

Forvaltningen i gang med at ‘afklare’ erhvervslokaler på AJA

asger jorn byggeri beboernetvaerketKommer der butikslokaler i Generationernes Træhus på Asger Jorns Allé? Teknik- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen tage endnu en tur med planerne. 

75 procent af facaden i stueetagen på det planlagte almene boligbyggeri Generationernes Træhus skal udgøres af såkaldte ‘aktive funktioner’. Den paraplybetegnelse dækker over en lang række anvendelser såsom butikker, udstillingslokaler, restauranter, cafeer og lignende liberale erhverv men også  hotelvirksomhed, fitnesscenter, pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, forsikringskontorer, klinikker samt sports-, idræts- eller kulturelle funktioner. 

Læs: Projekt på Asger Jorns Allé mangler butikker.  (Foto øverst: Beboergruppen, som har taget sagen op og fået Teknik-og miljøudvalget til at genoverveje.)

Beboerlokaler
Men det kan også være beboerfaciliteter, såsom værksteder, fælleskøkken, eller sports- og idræts-, og kulturelle funktioner for beboerne i ejendommen. Og sidstnævnte rimer ikke på visionen om Asger Jorns Allé som en levende handelsgade. I hvert fald ikke hvis man spørger den gruppe af borgere, der i november rettede henvendelse til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, for at få dem til at genoverveje planerne for byggeriet, da det var på dagsordenen til et udvalgsmøde. Henvendelserne gjorde indtryk på politikerne, der sendte sendte sagen retur til forvaltningen “med henblik på afklaring af publikumsorienteret serviceerhverv i stuetagen.”

finn rudaizky“Jeg synes ikke, at det er brug for, at vi bruger attraktive placeringer ud til gaden til beboerlokaler, så vi kan få butikker i stedet. Så I Dansk Folkeparti vil vi helst have mest mulig plads til butikker”, siger Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti, der stillede ændringsforslaget om at sende sagen tilbage til forvaltningen, og fortsætter:
“Vi har jo hele tiden sagt, at gaden skal være med plads til handel. Der er jo ikke meget handel over et beboerlokale. Det må placeres andet steds i bygningen.”

Lokalplansændring
Det nuværende projekt med overvejende andel af beboerlokaler i stuen er teknisk set i overensstemmelse med lokalplanen. Forvaltningen er derfor i første omgang gået i dialog bed boligselskabet 3B om, hvordan man kan sikre publikumsorienterede funktioner i stueetagen. 

Der er endnu ikke givet byggetilladelse til Generationernes Træhus, så hvis politikerne mener det seriøst, har de stadig mulighed for at ændre i selve lokalplanen, så det kun er tilladt at bruge stueetagen til publikumsorienteret serviceerhverv.

Hvorvidt det kommer dertil vil vise sig, når Generationernes Træhus skal drøftes igen på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget. Finn Rudaizky føler sig overbevist om, at det kan lade sig gøre at tiltrække erhverv til Asger Jorns Allé.
“Næsten uanset hvilken lokalplan vi taler om noget sted i byen, så siger developerne eller boligorganisationerne, at de ikke kan finde hverken lejere eller investorer. Men pudsigt nok lykkedes det alligevel hver eneste gang.”

asger jorns alle, butikker, generationernes træhus

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1030

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk