• Redaktionen
  • Ørestad

Vejlands Kvarter: 3 landsbyer med træhuse og gadekær

vejlands kvarter render 4Tre ’landsbyer’ omkranset af natur skal udgøre det kommende Vejlands Kvarter. Det er planen i vinderforslaget i By & Havns arkitektkonkurrence. Vandrehjemmet er væk i sin nuværende form, i stedet er der placeret en 4-spors skole på grunden. Amager Fælleds Venner er stadig imod alt byggeri på fælleden. Klaus Mygind (S) roser forslaget, men så gerne at det var bilfrit og fyldte mindre.

De tre fælledbyer skal til sammen danne Vejlands Kvarter, som i de kommende år skal bygges på Amager Fælled nord for Vejlands Allé.
By & Havn har dannet et byggeselskab sammen med PensionDanmark, og fem arkitektteams deltog i arkitektkonkurrencen som nu har fundet en vinder. Opgaven til konkurrencedeltagerne lød på at skabe en masterplan for 219.000 kvm. etageareal på 18,1 hektar jord, hvoraf 6,3 hektar skal være natur og friareal. Bydelen skal have skole, daginstitutioner, plejehjem, fælleshuse og et naturformidlingscenter.

Naturen ind mellem husene
En enig dommerkomité pegede på forslaget 'Fælledby', skabt af Henning Larsen Architects med ingeniørfirmaet MOE som underrådgivere. Dommerkomiteen finder, at forslaget bedst lever op til kravene om bl.a. større sammenhængende naturarealer og naturlige landskabelige overgange mellem by og fælled.
De tre ’landsbyer’ har en en central plads i hvert nabolag. Her er karréstrukturen tæt og op til 24 meter, men derfra bliver landsbyerne lavere og lavere, jo tættere man kommer på naturen. opg mellem de tre landsbyer løber brede naturkiler, som tillader passage for fælledens natur.

vejlands kvarter masterplan oversigtBy og fælled flettes sammen
I den ret omfattende borgerinddragelsesproces forud for konkurrencen var der bl.a. en lokal bekymring for, hvordan man passer på fælledens natur, samtidig med at en ny bydel skal etableres.
Arkitekternes løsning er at skabe overgange mellem det tætte byområde og det åbne fælledlandskab.
"Så fælled og by med tiden nærmest bliver flettet sammen og tager hensyn til dyrelivet og styrker den eksisterende natur, " siger Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Fylder en del
Klaus Mygind (SF), som har været med til at danne foreningen Amager Fælleds Venner, synes at forslaget er flot, men er betænkelig ved at det optager relativt meget af fælleden.
"Jeg tror at jeg havde forestillet mig en mere tæt bebyggelse ved Vejlands Allé, så de 6,3 hektar, som skal være natur og friareael, blev et åbent landskab. I stedet er de frie hekatarer lagt ind mellem byggerierne, ja helt ind mellem husene. Desuden havde jeg forestillet mig en bilfri bydel, med en p-plads for alle biler ved Vejlands Allé," siger Klaus Mygind til Ørestad Avis.
"Men lad os nu se, om forslaget kan tilpasses i den videre lokalplanproces," tilføjer han.

Vil sætte turbo på naturen
Fælledbyen er udviklet i tæt dialog med biologer, miljøingeniører og andre eksperter.
"Vi ser forpligtelse til at skabe et sted, hvor mennesket og naturen er i balance. Konkret betyder det, at den nye bydel bliver Københavns første bydel i træ, fuld af naturhabitater, der kan skabe rigere vækstbetingelser for planter og dyr," siger Signe Kongebro, partner hos Henning Larsen.
På præsentationsmødet for vinderforslaget mandag aften på vandrehjemmet, fortalte miljøspecialist Hans Orth fra ingeniørfirmaet MOE mere om tankerne om naturkvalitet og biodiversitet.
"Som udgangspunkt har byggeområdet en meget lav naturkvalitet. Det er gammel losseplads, som senere er dækket til med byggejord. Bio-diversiteten er langsomt på vej op, men vi mener at vi efter byggeperioden kan forstærke processen og skabe mere natur, end vi finder i dag," sagde han.
I vinderforslaget skal der bl.a. skabes flere og nye levesteder for dyr og planter, også helt inde mellem husene. Der lægges et særligt frugtbart jordlag ud, som tiltrækker græsser, urter og planter.

vejlands kvarter borgermoede petersoerensen 109'Helt i skoven'
Den form for 'turbo' på naturens gang mødte stærk mistro blandt de naturaktivister, som deltog i mødet. Også Amager Fælleds Venner er imod:
"By & Havn og Københavns politikere påstår at man kan etablere en bydel med op mod 2.000 boliger midt i et naturområde, uden at skade naturens tilstand, men tværtimod forbedre den – jamen så har man da helt mistet jordforbindelsen," skriver foreningen i en pressemeddelelse.
Vinderforslaget skal nu bearbejdes frem mod lokalplanvedtagelse ultimo 2020.

"Lad vandrehjemmet blive en del af Vejlands Kvarter"

Vejlandskvarter skal være af træ

Vejlands Kvarter, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2713

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk