Vejlandskvarter skal være af træ

vejlandskvarteret luftfoto

Vejlandskvarteret byder blandt andet på boliger bygget i træ og genbrugsmaterialer til omtrent fire tusinde beboere – og grønne områder, der forbinder det nye kvarter med naturen omkring. Arkitektkonkurrencen for Vejlandskvarteret er skudt i gang.

Vejlandskvarteret skal i de kommende år bygges Amager Fælled og fem arkitektteams er nu indbudt til en deltage i masterplanskonkurrence. Det er hhv. AART Architects, Henning Larsen, SLETH, Vandkunsten og WERK, som skal sende forslag ind inden primo november. Vinderforslaget forventes at blive offentligtgjort i starten af december. Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan gå i gang i 2021, når lokalplanen for området er vedtaget.

Området ved Vandrehjemmet langs Vejlands Allé har tidligere blandt andet været jagtområde i Chr. IVs tid,  henrettelsesplads og losseplads. Oprindeligt skulle der ikke være bygget en ny bydel her, men på grund af naturprotester måtte Københavns Kommune flytte det planlagte Amager Fællekvarter ved Sundby metrostation længere mod vest. Fredningen af området blev af Folketinget 'byttet' med en fredning af den oprindelige byggegrund ved metrostationen. Det. betyder samtidig, at planerne om at etablere campingplads på området er droppet, og at Vandrehjemmet skal opsiges og nedrives.

Folketinget giver grønt lys for byggeri på vandrehjemsgrunden

By & Havn, som nu ejer området, er gået sammen med pensionskassen Pension Danmark for at udvikle Vejlandskvarteret. Selskabet skal de kommende 10 år udvikle den nye bydel, som bliver det fjerde og sidste bykvarter i Ørestad.

Målet er at skabe en bæredygtige bydel med 2.000 nye boliger bygget i træ, certificeret efter de højeste standarder for bæredygtighed og med facader beklædt med naturmaterialer som sten, tegl og træ. Mere end en tredjedel af kvarterets areal på 182 hektar skal reserveres til natur og rekreative områder, og grønne sammenhængede arealer skal danne forbindelser ud til naturen omkring.
Der skal være variation i beboersammensætningen, så både børnefamilier, studerende og seniorer mødes på centrale fællesarealer. Cirka 500 af kvarterets nye boliger skal være almene boliger. Det fremgår af materialet til arkitektkonkurrencen.

Se konkurrencesiden med link til konkurrenceprogrammet og diverse materialer

"Med Vejlandskvarteret får vi en ny fantastisk, grøn københavnerbydel med 2.000 bæredygtige boliger bygget i træ – det første kvarter af sin slags i Danmark i den skala – og dejlige, grønne områder, som binder bydelen sammen med naturen omkring. Københavnerne kan glæde sig til boliger med fællesskab i centrum, netop som mange børnefamilier og studerende efterspørger," siger Overborgmester Frank Jensen (S). 

Forud for arkitektkonkurrencen har borgere og interesseorganisationer givet input til masterplanen for det nye område. Forslagene har været med til at danne baggrund for de krav, der stilles til det nye byggeri i konkurrencematerialet. Det er blandt andet et krav, at både bygninger og kvarter skal leve op til de højeste standarder inden for bæredygtigt byggeri. Biltrafikken i kvarteret skal begrænses mest muligt. Og der skal plantes arter, som allerede vokser på Amager Fælled, og som kan trække fugle og insekter med ind i kvarteret.

I PensionDanmark har man siden 2012 øget investeringerne i bæredygtige byggerier, og investeringen i Vejlandskvarteret lå lige for:
”Der er tale om et interessant bykvarter af høj kvalitet og med en god beliggenhed i Ørestad tæt på metro og natur. Det er sjældent, der opstår en mulighed for at investere i en hel bydel, der tilmed har et bæredygtigt tankesæt, og vi er meget glade for at blive en del af projektet. Det er en markant investering, der vil give et stabilt og langsigtet afkast til vores medlemmer. ”, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Vild natur skal bevares i nyt Amager Fælled Kvarter

Nu starter udviklingen af Vejlandskvarteret

byggeri, Vejlands Kvarter, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2518

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk