• Henriette Kragh Jacobsen (tekst og fotos)
  • Ørestad

'Luk Field's op og skab mere butiksliv'

fields urban powerVækst, butiksdød eller byliv? Det var overskriften for et borgermøde 11. december på Ørestad Bibliotek. AmagerVest Lokaludvalg (AVLU) havde inviteret til debat om detailhandel, fordi Folketinget har ændret Planloven

• Blandt de ca. 20 fremmødte var der butiksindehavere, restaurationsejere og beboere fra blandt andet Islands Brygge, Amagerbro og Ørestad.
 Som grundlag for en debat om fremtiden for detailhandlen i AmagerVest havde AVLU indbudt tre oplægsholdere.
Den første var Mads Laursen fra Center for Byudvikling under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Han fortalte om de tre væsentligste ændringer i Planloven.

Butikker kan blive større
Dels er den øvre grænse for størrelsen af udvalgsvarer (alt hvad der ikke er dagligvarer) afskaffet og dels er den øvre grænse for størrelsen af dagligvarebutikker i bymidter og i bydelscentre hævet fra 3500 kvm til 5000 kvm og den øvre grænse for dagligvarebutikker i lokalcentre hævet fra 1000 kvm til 1200 kvm.
I løbet af foråret 2018 skal der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, herunder et nyt planforslag for blandt andet AmagerVest, som Ørestad er en del af.
Den nye plan skal implementere ændringerne i loven og kommunen skal derfor tage stilling til placering og størrelse af butikker i byen. Det er muligt for kommunen at vedtage lokale begrænsninger på butiksstørrelser. Når forslaget er blevet udarbejdet, vil det komme til offentlig høring inden sommerferien.

butikker borgermoedeATilbyd oplevelser
Den næste oplægsholder var Per Nyborg fra Institut for Center-Planlægning A/S, som fortalte om nogle af de udfordringer, detailhandlen i Danmark står overfor.
Siden 1969 er antallet af butikker halveret og senest er handlen på internettet steget kraftigt.
Han spåede, at vi fremover vil se flere butikker med et meget blandet indhold af varer, og hans råd til butikscentre er blandt andet at tilbyde forskellige oplevelser i tillæg til handel, fordi det tiltrækker flere kunder.

Klip slipset over
Arne Cermark Nielsen fra tegnestuen Urban Power holdt et oplæg om måder at skabe bedre byliv på. Hvordan bruger man for eksempel byarealer mest fornuftigt og optimalt, sådan at det skaber merværdi for både butiksindehavere og kunder?
Tegnestuen viste på slides nogle konkrete forslag til forbedringer i Ørestad fra Vejlands Alle og sydpå. De viste blandt andet deres vision for, hvordan Ørestad City og Syd kan hænge bedre sammen ved at ”klippe slipset over” og fremme tiltag, der går på tværs af bydelen.

Field's i gadeplan
Ørestad Avis bad de tre oplægsholdere om hver at give et bud på den bedste forbedring for butiks- og bylivet i Ørestad.
Mads Laursen fra kommunens forvaltning lagde ud, men pointerede at han svarede som privatperson. Hans bedste bud var at åbne op for Field's ud til gadeplan og både Per Nyborg og Arne Cermark Nielsen var rørende enige i den betragtning. Faktisk har Arne Cermak for fem år siden været med til at foreslå en åbning af Field's facader - i forslaget 'Ørestad 2.0' fra BCVA Architects.

Lokalplan tillader gadeliv
Og i I 2012 gjorde et lokalplantillæg fra Københavns Kommune det faktisk muligt for Field's at udvide med ikke mindre end 15.000 kvm. butikker, forudsat af 10.500 af de nye etagemeter etableres i gadeplan rundt om det nuværende Field's. Endelig skal 1.500 etagemeter butikker i gadeplan etableres i det kommende KLP 3 byggeri på den tomme grund nord for Neroport.

Størrelse ikke det vigtigste
Under den efterfølgende debat blev det fra flere sider omtalt, at det er svært for små handelsdrivende at få fodfæste og at der mangler en større mangfoldighed i udvalget af butikker. Flere blandt tilhørerne påpegede, at det også er befolkningens ansvar at støtte de lokale butikker, så de kan overleve.

Plads til flere
Hertil knyttede Per Nyborg den kommentar, at ”der i kommuneplantillægget for Ørestad er plads til mange flere butikker og caféer mv., men at det er svært at tiltrække nye butikker, fordi befolkningsgrundlaget hidtil ikke har været stort nok. Men det skal nok komme”, mente han fortrøstningsfuldt.
Erhardt Franzen fra AVLU rundede debatten af med at sige, at det er lokaludvalgets holdning, ”at vi skal have en butiksstruktur, der har flere parametre end bare størrelsen på butikkerne”.

byggeri, butikker, fields

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3733

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk