Ny vision vil ændre radikalt på Ørestad

orestad 2.0 AMotorvej og jernbane er anlagt og dimensioneret, så det er muligt at overdække den ved Ørestad. Tidligere har der været planer om at anlægge et nyt rigshospital over motorvejen. (Visualisering fra oplægget 'Ørestad 2.0').OPDATERET: Et ungt arkitektfirma vil starte en ny debat om Ørestads udvikling med en ny vision for bydelen som gør helt op med den gamle helhedsplan fra 1994. AVLU støtter tankerne bag planen, som vil flytte rundt på en halv million etagekvadratmeter for at skabe en tættere by med større variation, og mindre skala. Byens nye centrum skal ligge lige ovenpå en overdækket motorvej og jernbane

Det er arkitektgruppen BJELKE+CERMAK+VEILE (BCVA) som har udarbejdet visionen 'Ørestad 2.0' på eget initiativ.

I planen indgår en afskæring af Ørestad, så det nuværende Ørestad Nord ikke længere indgår i byudviklingen af Ørestad. Det samme gælder det planlagte Amagerfælldkvarter. De tre arkitekter ønsker at flytte disse kvadratmeter ind i Ørestad City for at gøre byen tættere, og for at bevare Amager Fælled.

For at kunne byfortætte Ørestad City og Syd, og skabe den manglende bymidte, vil arkitekterne endelig overdække motorvej og jernbane mellem Ørestad Station og Center Boulevard.På dette område skal der opstå et nyt, summende og dynamisk citykvarter med både boliger, butikker og erhverv.

bcva ORESTAD2 CenterDen nye plan er allerede præsenteret for By & Havn, som ejer og udvikler Ørestads arealer, og som som i nu snart 20 år har overholdt Masterplanen for Ørestad til punkt og prikke.

Desuden er planen blevet diskuteret i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, og de politiske kommentarer til planen er ved at blive forberedt.

"Med vores plan Ørestad 2.0 ønsker vi en strategi, hvor specifikke interventioner bliver anvendt for at opdatere og forbedre Masterplanen fra 1994," skriver arkitekterne på deres hjemmeside. BJELKE+CERMAK+VEILE består af Sara Buhl Bjelke, Arne Cermak Nielsen og Rune Veile.

LÆS OGSÅ interview med de tre arktiekter

Tager den videre
“Det er et spændende indlæg i debatten og planen peger helt rigtigt på at vi har behov for en større bytæthed,” siger Lars Dueholm (LA), medlem af BR og Teknik- og Miljøudvalget.
“Ideen med at overdække motorvej og jernbane er god, og nu må vi undersøge om det er økonomisk og fysisk muligt”.
Lars Dueholm har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at se nærmere på planen, og har aftlat et møde med Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) efter påske.

AVLU støtter også planen
"Denne nye Masterplan støtter vi gerne," siger formand for Amager Vest Lokaludvalg (AVLU), Lars Rimfalk Jensen i en umiddelbar kommentar.
"Den falder pænt i tråd med mange af de idéer AVLU har til en udvikling af området og nytænking om at omdanne en overdækning af motorvejen til et nyt by centrum er perfekt", siger han.
AVLU udarbejdede sidste år en bydelsplan for Vestamager, herunder Ørestad, som er sendt til politisk behandling i Borgerrepræsentationen. Her foreslog udvalget blandt andet en ny "byplads" ved Kay Fisker Plads.

LÆS OGSÅ: 'Sommerworkshop om bylivet i Ørestad'

"Men det er jo primært et forsøg på at omdanne noget, der ikke helt virker idag. Tanken om at bygge en bymidte og sikrer at huse og stræder (gader) i området er inderettet til formålet er genial - og jeg tror at dette kunne blive netop hvad Ørestad har behov for. Vi ser også gerne Fælledkvarteret flyttet, men kun hvis det reelt betyder at området indgår som grønt område," siger Lars Rimfalk Jensen.
Han tilføjer at AVLU arbejder med flere ideer, som kan styrke adgangen til grønne områder. Blandt andet vil AVLU gerne sikre en overgang fra Byparken til Kalvebod Fælled via en overdækning af Center Boulevard.

 
Farvel til Ørestad Nord
I planen indgår en afskæring af Ørestad, så det nuværende Ørestad Nord indgår i byudviklingen af Islands Brygge og Sundholmkvarteret. For et af Ørestads grundlæggende problemer har altid været at byggefeltet er meget langt og smalt, og derfor har det været umuligt at definere et bycentrum.

LÆS OGSÅ: Kemp vs. Ledgaard, dobbeltinterview om byliv i Ørestad

"Bysjælen kommer til et sted med liv, intimitet og identitet. Men Ørestad er lang og tynd og fungerer ikke som en samlet bydel. Ørestad Nord er allerede godt integreret med København, og kan ikke betragtes som en del af Ørestad," står der i arkitekternes oplæg.

Nedlæg Amager Fælledkvarteret
Dernæst nedlægges det planlagte 4. bykvarter i Ørestad, Amagerfælledkvarteret ved Sundby metrostation og Vejlands Allé:

 "Amager Fælled fungerer som en grøn lunge i storbyen - en 'Central Park'. Lad os bevare Amager Fælled, og flytte de 330.000 kvadratmeter byggeri i Amagerfælledkvarteret ind i det nye Ørestad. Her er masser af tomrum, som vil nyde godt af mere byggeri," står der i oplægget.

Dorestad 2.0 DFortove og kanaler i Ørestad er anlagt i meget stor skala, hvilket gør dem mennesketomme og forblæste. Arkitekterne bag oplægget vil putte flere kvadratmeter ind i Ørestad ved at udnytte de tomme rum, f.eks. under metrobanen i det nuværende 'arkitektvand'. (Visualisering fra oplægget 'Ørestad 2.0').et nye Ørestad
For at udvikle en levende bydel med et centrum fokuserer arktitekterne på Ørestad City og Ørestad Syd. Den store udfordring er at binde de to områder sammen, og her er motorvejen og jernbanen den store hindring for offentligt liv.

LÆS OGSÅ: Fields åbner facaden

"Vi foreslår at fortætte den nuværende plan med mere byggeri i gadeplan, under metrohøjbanen og endelig ovenpå motorvej og jernbane. Den nye urbane struktur forbedrer sammenhængen mellem de to bydele og skaber et nyt centrum for bydelen, med forskellige skalaer, udtryk og funktioner. Og den samlede urbane fortætning kan rumme flere etagekvadratmeter end der er planlagt i Amagerfælledkaverteret," skriver arktekterne.

 

 

 

 

 

Visionen 'Ørestad 2.0' er lavet som en tegneserie på 60 sider. Den kan læses på www.bcva.dk

bcva arkitekter

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 16548

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk