Forvaltning: OK til stor LiDL på Kongelundsvej

lidl kongelundsvej 1Den gamle Irma på Kongleundsvej 59 skal være supermarked igen. Naboerne protesterer over at et stort udeareal bliver inddraget. Teknik- og Miljøudvalget stemte om planen i går mandag.

45 høringssvar og en gammel kommunal  plan fra 1967 står i vejen for, at LiDL kan begynde at bygge et supermarked på 1200 kvm. på Kongelundsvej 59A,  der hvor Irma i sin tid lå, og hvor der p.t. ligger en genbrugsbutik. 

LiDL vil rive bygningen ned og opføre en ny på grunden. Der skal også laves 13 nye p-pladser og 60 nye cykel p-pladser. Alt sammen noget som kræver mere plads. 

Teknik- og Miljøudvalget stemte i går om en dispensation, så byggeriet kan gå i gang. Området er omfattet af en såkaldt 'retningsplan' fra 1967, hvor der er afsat plads til et butikstorv. Dette torv er aldrig blevet lavet, men er et grønt område for beboerne i lejlighederne Tuelandsvænge på Kongelundsvej 61-69. 

Selskabet vil inddrage en del af det grønne område. Det planlagte torv skal etableres syd for byggeriet i stedet for. Til gengæld vil man gøre det muligt for beboerne at gå direkte til det nye grønne gårdrum via trapper som er forbundet med beboernes kælderopgange.

Gårdrummet indrettes med nye træer, højbede, opholdsarealer og lege/fitness område.

lidl kongelundsvej 2

 

 

 

 

Projektet har været i naboorientering, og her kom der 45 høringssvar, også fra Amager Vest Lokaludvalg. Beboerne klager over at byggeriet vil give  forringede lysforhold, øget støj og trafik og færre grønne arealer og friarealer. Teknik- og Miljøforvaltningen har anbefalet politikerne at stemme ja til planen. 

Hvis ikke, kan naboerne risikere at få et projekt, som stiller dem endnu ringere, advarer forvaltningen: 

"Hvis ansøger får afslag på projektet, og i stedet ansøger om et projekt, der ikke kræver dispensationen fra retningsplanen, vil ansøger formentlig kunne opnå byggetilladelse til en dagligvarebutik på 1.200 m2, hvor butikken vil være placeret tættere på boliger, fordi der ikke kan bygges på pladsen ud mod Kongelundsvej, hvilket samtidig vil medføre en yderligere reduktion af de grønne friarealer." 

Læs dagsordenspunkt

Irma lukker

lidl kongelundsvej 3

butikker, kongelundsvej

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 4492

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk