Lægehus på vej til Amager

laege konsultationKøbenhavns Kommune vil etablere et lægehus et sted på Amager med op til fem praktiserende læger i samme hus. I lægehuset skal der også være sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker og måske socialrådgiver. Årsagen er bl.a. at det er blevet næsten umuligt at finde en praktiserende læge på Amager med plads til flere patienter

Hele 27 ud af 40 praktiserende læger på Amager er såkaldte enkeltmandspraksis'er som typisk har konsultation i en ældre, ombygget lejlighed. Her er der ofte ikke plads til flere patienter, og slet ikke til at udvide med endnu en læge. Størstedelen af de praktiserende læger har derfor lukket for tilgang. Samtidig lukker mange af de gamle lægekonsultationer, når den praktiserende læge går på pension. De yngre læger er nemlig ikke særligt interesserede i at overtage en solopraksis i en gammel lejlighed. De søger mod større enheder hvor de kan samarbejde med andre læger og andet sundhedspersonale.

Derfor har Københavns Kommune nu søgt om 31,6 mio. kroner i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Pengene skal gå til at etablere to lægehuse i hhv. Brønshøj/Husum og på Amager.

"Den manglende lægedækning kan betyde, at syge borgere ikke i tilstrækkelig grad kommer til lægen og dermed risikerer at forværre sygdomme der kunne have været behandlet og forebygget. Det er et alvorligt problem for den enkelte, men det har også store økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, når f.eks. forebyggelige indlæggelser ikke bliver håndteret i tide og dermed forværres unødvendigt." står der i ansøgningen.

Planen er at konvertere tomme ældreboliger, indrette dem til et moderne lægehus, og leje faciliteterne ud til praktiserende læger. Samtidig kan kommunen selv udstationere socialrådgivere m.fl. i samme hus.

Amager er b l.a. udvalgt fordi lægedækningen er lav samtidig med at der i visse områder er en stor andel af borgerne som står uden for arbejdsmarkedet, ligesom områderne har en stor andel af borgere, der ikke har dansk baggrund.

Pengene, som kommunen søger, skal bl.a. bruges til at frikøbe ældreboliger af boligselskaberne, istandsætte lokaler samt indrette lægehusene. Herefter vil Københavns Kommune udleje lokalerne til interesserede læger på markedsvilkår.

sundhed

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3107

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk