• Andreas Petersen på vegne af Amager Vest Lokaludvalg 
  • Debat

Vil Vejlands Kvarter kunne leve op til de skyhøje ambitioner? 

andreas petersen 2020 LJ09Lokalplanen for det kommende Vejlands Kvarter er fuld af flotte arkitektoniske forslag og grønne ambitioner. Men med mange ubekendte faktorer og uklare formuleringer, står det hen i det uvisse, om visionerne kan blive til virkelighed. 

 

Amager Vest Lokaludvalg har konsekvent været modstandere af byggeri på Amager Fælled. Fælleden bør bevares som rekreativt område og hjemsted for vild natur – som en livgivende oase i storbyens sten- og betonørken.

Men med forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter er byggeriet på Amager Fælled kommet et stort skridt nærmere og der skal nu skæres en bid af bydelens grønne oase. Ser man på bunkerne af fremlagte rapporter og tegninger, i form af forslag til Lokalplan, Miljørapport, Miljøkonsekvensrapport, bygherrens visioner og arkitekternes tegninger og visualiseringer, er ambitionsniveauet for det kommende kvarter tårnhøjt. 

Faktisk præsenteres kvarteret som om det nærmest vil indebære en positiv udvikling for naturen i Amager Vest, og for hele København som by. 

Spørgsmålet er, om visionerne faktisk kan blive til virkelighed?

Arkitektonisk fejler ambitionerne intet, og tegnestuens forslag til den såkaldte ’Fælledby’ har til og med vundet en international arkitektpris.

By & Havn lovede i sin tid en ’bæredygtig bydel i træ’ og de smukke visualiseringer fra arkitekterne, som er præsenteret i lokalplanen, efterlever dette løfte med træfacader på de op til seks etager høje huse. I forslag til lokalplan er der også kommet andre materialer ind, men der lægges vægt på at bruge naturlige farver, bygge klimavenligt, anvende træ som ét af materialerne og integrere grønne elementer i byggeprojektet. 

Alt sammen virker lovende. Vi kunne dog ønske, at lokalplanen stiller mere konkrete krav til træbeklædningen på bebyggelsen, så de flotte visualiseringer præsenteret i lokalplanen faktisk giver et retvisende billede af den virkelighed som københavnerne og politikerne skal tage stilling til.

Det nye byområde som helhed er tænkt som en ny type kvarter, en mellemting mellem den traditionelle københavnske karré og landsbyen. Faktisk skal kvarteret bestå af tre mindre ’landsbyer’ omkranset og infiltreret af natur og med et sammentømret lokalt fællesskab. 

Det er spændende tanker, og vi kan kun være enige i ønsket om at prioritere grønne byrum med plads til naboskab og fællesskab. Men byggeriet vil unægteligt få konsekvenser for landskabet – med en højde på op til 6 etager vil bydelen få en markant og dominerende plads i landskabet – på en helt anden måde end en landsby. Derfor vil hele oplevelsen af Amager Fælled som naturområde blive uigenkaldeligt ændret. For at sikre, at ’landsby’- elementet får mere plads end de seks etagers storbyhuse, bør der sættes grænser for, hvor stor en del af bygningerne, der må rage op i landskabet. 

For natur og biodiversitet er ambitionerne ligeledes helt i top. Udover beklædning i naturlige materialer, skal tage, facader og selv støjskærmen ud mod Vejlands Allé være beklædt med planter og indrettes som insekthoteller, der tilbyder nye levesteder for flora og fauna. Lokalplanen siger direkte, at en del af kvarteret skal fremstå ’som natur’ og i Miljøkonsekvensrapporten påstår, at kvarteret vil medføre en ”øget biodiversitet.” (s.39 i Miljøkonsekvensrapporten fra SWECO). 

Det lyder positivt. Men det må understreges, at denne form for ’natur’ ikke uden videre kan indregnes i et biodiversitetsregnskab. Uanset hvor skånsomt man bygger, og hvor mange certificeringer man opnår, er et boligområde med tusindvis af boliger, trafikal infrastruktur, institutioner og erhverv ikke natur, og bør ikke præsenteres som sådan. 

Ambitionerne er tårnhøje for det kommende byområde, men spørgsmålet er om visionerne for Vejlands Kvarter kan blive til virkelighed?

 

Amager Vest Lokaludvalg er bekymret for de konsekvenser, det kommende Vejlands Kvarter på Amager Fælled vil have for natur og trafik, samt den mængde forurening, byggeriet vil medføre. Med informationsartikler, debatindlæg og et borgermøde d. 23. september vil lokaludvalget klæde borgerne ordentligt på til at afgive høringssvar til Forslag til Lokalplan for Vejlands Kvarter. 

Find info om borgermødet og læs vores infoartikler via vores hjemmeside www.avlu.dk. Debatartiklerne udkommer i de fire lokale aviser i Amager Vest; Ørestad Avis, Bryggebladet, Havnefronten og Amager Bladet i uge 37 og 38. 

 

fælledkvarteret, andreas petersen, Vejlands Kvarter, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1967

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk