• Mette Juncker & Nicolai Zimling Fich
, Richard Mortensens Vej
  • Debat

Bevar skolestrukturen i Ørestad!

nicolai zimling fichKøbenhavns Kommune skaber igen utryghed for Ørestads børnefamilier i endnu logistisk øvelse. Forslag om at omdanne Kalvebod Fælled Skole til indskolingsskole, inden den er åbnet, får familierne i bydelen til at tvivle på, om kommunen vil prioritere gode folkeskoler og gode rammer for bydelens børn

Der er mange børn i Ørestad. Kombinationen af by og natur tiltrækker mange børnefamilier, og sådan har det været i en del år efterhånden. Alligevel synes det gang på gang at komme bag på Københavns Kommune, at mange børn også betyder behov for dagsinstitutioner og skoler. Ørestad Skole har udviklet sig til en 5-6 sporet skole, selvom den er bygget til 3, og børnene på Kalvebod Fælled Skole har i den korte årrække skolen har eksisteret – den første børnehaveklasse startede i august 2014 – nået at være huset på både Ørestad skole og Dyvekeskolen, hvortil de 9 klasser p.t. transporteres til og fra med bus hver dag.

Vi glæder os derfor over, at Københavns borgerrepræsentation netop har vedtaget et budgetforlig, hvor der er afsat penge til at bygge en tredje skole i Ørestad. Dette er hårdt tiltrængt og hilses derfor velkommen af alle interessenter i området, ikke mindst forældrene. Lige nu lægges der imidlertid op til endnu en hovsa-løsning fra kommunens side, som man frygter, igen vil ende med, at kommunens kortsigtede behov bliver prioriteret over skolernes og ikke mindst børnenes udvikling og interesser.

Nu kobles byggeriet af en tredje skole i området pludselig sammen med en overvejelse i Københavns Kommune om at ændre skolestrukturen i Ørestad: Kalvebod Fælled Skole bliver fra sommeren 2018 en indskolingsskole med 7 klassespor fra 0. til 5. klasse og Ørestad Skole en udskolingsskole fra 6. til 9. klasse.
Københavns Kommune bør tænke sig grundigt om inden de kaster sig ud i den model, for vi medborgere i Ørestad har for længst mistet tålmodigheden med kommunen, og der skal ikke meget yderligere uro og dårlige beslutninger til, før den endog meget store tilslutning til folkeskolen i Ørestad sættes over styr, og familierne i Ørestad begynder at flytte deres børn til privatskoler eller måske endda vælger helt at forlade kommunen.  

Hvis Kalvebod Fælled Skole laves til en indskolingsskole med 7 klassespor fra 0. til 5. klasse vil det desuden betyde, at den flotte, nye skolebygning ikke engang når at blive taget i brug, før store dele af bygningen ikke kan imødekomme skolens behov. Der er fx ikke brug for fysiklokaler på en skole uden udskoling, og der er slet ikke er plads nok i SFO og klub til at rumme de mange ekstra børn i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er spild af skattekroner! Ej heller vil skolen få ro til at udvikle sin profil, kultur og læringsmiljø i den nye bygning, når den pludselig skal modtage over dobbelt så mange børn på hvert klassetrin. Alt i alt en udvikling, der peger på dårligere forhold og dårligere kvalitet for børnene.

Dertil kommer, at indskolingsskoler og udskolingsskoler i Ørestad vil indebære endnu et skift for nogle børn, som allerede har oplevet rigtig mange skift og forskellige rammer i deres korte skoleliv. Ikke bare har de nuværende 2.- og 3.-klasser på Kalvebod Fælled Skole indtil nu oplevet at være huset to forskellige steder (og til foråret 2018 endelig i den nye bygning), men de har også oplevet en massiv tilflytning af nye børn, der har betydet en konstant ny børnesammensætning. Indskolings- og udskolingsskoler vil igen betyde nye rammer, nye klasser og nye sammensætninger.

Mange af medborgerne i Ørestad Syd har valgt at flytte til bydelen ikke mindst på grund af Kalvebod Fælled Skoles profil og planlagte størrelse med 3 klassespor; nærhed, tryghed og overskuelighed er nøgleord i denne sammenhæng. Vi ønsker ikke at udsætte vores børn for mere og ej heller, at vores børn bliver gjort til forsøgskaniner i et nyt udskolingseksperiment. Vi stiller os meget tvivlende over for, om Københavns Kommune har erfaring med og evidens for, at udskolingsskoler giver bedre læring.

Vi anerkender, at den massive tilflytning til Ørestad skaber udfordringer for kommunen, men vi mener ikke at kapacitetsproblemer er et tilstrækkeligt argument for at ændre skolestrukturen i Ørestad. Hvis Københavns Kommune ønsker, at alle skal støtte op om folkeskolen og udviklingen i Ørestad, er det utroligt, at man udtænker løsninger, som tilsidesætter almindelig respekt for befolkningen i området og reducerer udviklingen af de lokale folkeskoler til en øvelse i logistik. Vi ønsker langsigtede løsninger, der giver vores børn trygge og stabile rammer, og som vi kan regne med og indrette vores dagligdag efter også på langt sigt.
Giv skolerne og børnene i Ørestad ro til at udvikle sig og finde deres ben uden flere omvæltninger!

Man kan underskrive og støtte brevet online på:  www.skrivunder.net/bevar-skolestrukturen-i-oerestad

skole, kalvebod fælled skole

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 3753

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk