• Jakob Korshøj
  • Ørestad

Populær sø fyldt med jord

sø ved arenakvarteretDen lille sø ud for Ørestad Syd bliver i denne uge fyldt med jord.

Det skriver Amager Liv. "Naturen skal genskabes," lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ud for Arenakvarteret ligger en lille sø, der har været et udflugtsmål for beboerne i området. Men i denne uge bliver søen fyldt med jord, og området vil med tiden vokse sig tilbage til at være strandeng.

Det sker efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i juli 2020 afgjorde, at Københavns Kommunes lovliggørelse af søen i 2018 var et brud på naturbeskyttelsesloven. Naturstyrelsen har derfor valgt at lave om på det og altså lovliggøre forholdene i området ved at fjerne søen helt.

Området omkring søen  er blevet undersøgt for beskyttede arter - de såkaldte bilag 4-arter - og man har ikke fundet nogen. Det oplyser Naturstyrelsen til Amager Liv.

Danmarks Naturfredningsforening forventer, at gå i gang med at fylde søen op med jord den 6. oktober, men allerede nu kan man som besøgende opleve dumpervogne med jord i området.

"Miljø- og Fødevareklagenævnet har sagt, at søen ikke er lovlig, og for at området kan lovliggøres, skal søen fjernes. Det vil sige vi fjerner søen og vandløbet, for at skabe en grøn sammenhæng mellem Ørestad Syd og det tilstødende Kalvebod Fælled," siger skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen til Amager Liv.

Kunstig sø skabt af By og Havn
Søen blev kunstigt skabt i 2016 af By og Havn, efter Naturstyrelsen, som er ejer af Kalvebod Fælled, i 2015 havde fået dispensation fra Københavns Kommune til at etablere den. Området var ifølge kommunen ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven, skriver avisen Amager Liv og fortsætter:

Men i 2016, efter sø og vandløb stort set var etableret, vurderede kommunen efter en besigtigelse af området, at området alligevel var omfattet af loven. Derefter søgte og fik By og Havn i 2018 en lovliggørende dispensation til søprojektet.

Det fik Danmarks Naturfredningsforening til at klage til Miljøklagenævnet, og i juli 2020 fik de medhold. Nævnet henviser til at man i følge naturbeskyttelsesloven ikke må ændre tilstanden af beskyttet natur, med mindre der er tale om specielle, samfundsmæssige, særligt nationale og kulturhistoriske interesser.

Foto: Kortforsyningen Skråfoto

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2844

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk