traedesti kanonvej andreas kirkeskovTeknik- og Miljøudvalget har godkendt, at Naturstyrelsen kan anlægge to grusstier på Kalvebod Fælled.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at Naturstyrelsen kan anlægge to grusstier mellem Arenakvarteret og Kanonvej, ved lågen ud til fælleden.

Det blev besluttet 21. juni i Teknik- og Miljøudvalget, og kommunen skal nu give dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 om, at der ikke må ændres i tilstanden af strandenge når naturtypen alene eller sammen med andre naturtyper er større end 2.500 m2. Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan kommunen i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet. 

Sagen har været i høring hos Amager Vest Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening København, Dansk Ornitologisk Forening København og Friluftsrådet.
I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger.

De nye stier skal have en bredde på 1,5 m og længde på henholdsvis 206 meter og 186 m.

LÆS OGSÅ: Udvalg skal godkende nye stier ud til fælleden