Søen og vandløbet ud til Kanonvej skal fjernes

arenakvarter fra vest 0014Det øverste klagenævn på miljøområdet har afgjort, at Naturstyrelsen og By & Havn alligevel ikke skulle have haft lov til at etablere en å og en sø på den fredede Kalvebod Fælled. Området skal nu genetableres som det så ud i 2016. Et projekt der skulle forbedre trampestien fra Arenakvarteret til Kanonvej er samtidig droppet indtil videre.

En årelang strid om en kunstig sø på Kalvebod Fælle er nu afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

By & Havn og Naturstyrelsen fik i 2015 tilladelse fra Københavns Kommune til at anlægge søen ud for Arenakvarteret, som via et vandløb leder regn-vand væk fra Byfælleden og vejene i Ørestad Syd. Vandet løber videre fra søen gennem rør til et regnvandsresevoir længere ude på fælleden.

I 2016 vurderede kommunen at området alligevel var omfattet af naturbeskyttelsesloven. Naturstyrelsen og By & Havn fik i stedet dispensation til at færdiggøre projektet.

Regnvandsanlæg skal måske ombygges 

I 2018 klagede Danmarks Naturfredningsforening over dispensationen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og i juli 2020 fik de medhold i klagen. Ifølge afgørelsen er anlægsprojektet ulovligt, da det beror på en 'fejlvurdering af områdets naturværdier'.

By & Havn og Naturstyrelsen er blevet pålagt at fjerne søen, vandløbet og regnvandledningen ud på fælleden. Området skal bringes præcist tilbage til det udseende, det havde  i 2015. 

Udledning af overfladevand fra Ørestad til naturparken foregår flere steder. Udover Byfælleden også fra HOFORs renseanlæg på Asger Jorns Plads. Ørestad Avis erfarer, at den nye afgørelse ikke forbyder udledning af renset overfladevand til fælleden. Men vandet må ikke løbe i søer, vandløb eller rør. Det må kun løbe i grøfter. 

Debat på facebook

Afgørelsen skaber undren blandt beboerne i Arenakvarteret. 

"Intet mindre end en katastrofe at et af kvarterets hyggeligste steder skal jævnes med jorden..." skriver en beboer på facebooksiden Ørestad Syd & Arenakvarteret.

"Er fælleden ikke menneskabt med diger og afvandingskanaler etc? Og det er ikke lang tid siden, at der blev gravet en masse nye vandhuller ude på fælleden fordi man ville af med en eller anden plante. Jeg har lidt svært ved at følge hvorfor fredningen skal være så snæversynet mht dette vandhul," skriver en anden beboer. Andre mener dog at det er godt at indgreb i fredet natur stoppes, af principielle grunde.

"Det er en dum situation nu, fordi der er en sø som vi har vænnet os til og som er et dejligt sted i sig selv :/ Jeg synes dog, at katastrofen ligger i, at man har ødelagt et stykke beskyttet jord i Fælleden for at kunne aflede regnvand. Jeg synes det er vigtigt at bevare Fælleden og dens fantastiske natur :)" skriver en anden.

arenakvarter jordopfyld 01Dette foto fra 2018 viser vandløbet og søen ('Paddedammen'). De to lyse områder som grænser op til Arenakvarteret er jordopfyld fra byggerierne. By & Havn blev i 2018 pålagt at fjerne overskudsjorden og genoprette naturen helt op til byggefelterne. Men dengang fik søen og vandløbet lov til at blive.

 

 

 

 

Bedre trampesti udsat

Naturstyrelsen har nu trukket en ansøgning om at forbedre trampestien fra Arenakvarteret ud til Naturpark Amager. Nu hvor hele området skal ryddes, giver det ikke mening at forbedre stien.

Grundejerforeningen Ørestad City & Syd og GFS Ørestad er 'enormt kede af,' at sagens udfald påvirker fornyelsen af stien.

"Det bliver derfor ikke i år, at stien bliver forbedret. Vi må genansøge, så snart genop-retningen har fundet sted", fortæller Projektleder i GFS Ørestad Arendse Bardram Noes. 

Lågen, som grundejerforeningen etablerede med tilladelse fra Naturstyrelsen, er ikke omfattet af sagen.

Parkråd skeptisk overfor ny sø med regnvand fra vejene

By & Havn skal fjerne jord foran Arenakvarteret

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1156

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk