Fælledkvarter skal have VVM-høring

amager faelled menneskering 2866Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet at der skal laves en såkaldt VVM-redegørelse, før der kan vedtages lokalplan for det planlagte byggeri på Amager Fælled

Byggeriet Ørestad Fælled Kvarter, som By & Havn vil udvikle, skal ligge langs med Ørestads Boulevard ved Sundby metrostation. Kritikerne af projektet mener at byggeriet vil være til skade for unikke naturværdier på den gamle strandeng på fælleden.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en procedure, VVM-myndigheden skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Proceduren stiller krav om at udarbejde en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren må få tilladelse til at gå i gang med projektet.

"Jeg er glad for, at der nu bliver lavet en VVM-redegørelse. Strandengene, hvor byggeriet er planlagt, er noget af de mest følsomme natur vi har meget fredede dyr og planter. Jeg håber selvfølgelig, at VVM vil vise det dybt problematiske i byggeriets placering," siger formand for Amager Fælleds Venner og medlem af SF i Borgerrepræsentationen, Klaus Mygind.

VVM-processen vil forsinke behandlingen af lokalplanforslaget for Ørestad Fælled Kvarter. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at lokalplanforslaget kommer til politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalget 18. september 2017, og derefter i Økonomiudvalget 26. september og i Borgerrepræsentatiaonen 12. oktober 2017. Den offentlige høring kommer til at ligge fra 19. oktober til 14. december 2017. Lokaludvalget regner med at afholde et stort borgermøde om Ørestad Fælled Kvarter 1. november 2017.

Folkering 2
Amager Fælleds Venner er i fuld gang med at arrangere 'Folkering 2' som vil finde sted søndag 7. Maj kl. 10-12. I september 2016 arrangerede foreningen også en folkering, hvor omkring 1500 deltagere stillede sig rundt om det område, hvor der er planlagt byggeri, med hinanden i hænderne. Den næste folkering skal omfatte hele Amager Fælled. Det kræver mange mennesker og en stor koordinering:

"Forløbet vil være, at deltagerne mødes kl. 10 ved 6 forskellige indgange til Fælleden. Her er der en demonstrationskoordinator, der orienterer deltagerne og så dannes med en kæde, der skal blive så lang, at den når de nabokæden begge veje. Det koordineres gennem telefoner og megafoner. Kæden skal dannes og holdes indtil den er fotograferet," skriver Amager Fælleds Venner.

Når kæden er dannet og opløst skal deltagerne bevæge sig ind mod den store høj midt på fælleden. Her vil der være nogle korte taler bl.a. af Klaus Mygind og Danmarks Naturfredning, og der vil musikalsk indslag ved Per Vers og Frej Smedes.

Se mere her: https://www.facebook.com/events/701687993325057/

LÆS: 'Over tusinde mødte frem for at beskytte Amager Fælled

DEBAT:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk