mandag 3 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Flere vælger folkeskolen

skole start DSC 7665I sidste uge havde over 4.000 børn deres første skoledag på en af de 70 københavnske folkeskoler. Og de københavnske forældre vælger i stigende grad folkeskolen frem for en privatskole.
Det står i kontrast til udviklingen på landsplan, hvor privatskolernes andel af eleverne har været støt stigende over det seneste årti.

København har stadig en højere andel af skoleelever i privatskoler end landsgennemsnittet, men forskellen er mindsket over de seneste 10 år. I 2015 gik 72 procent af de københavnske skolebørn i folkeskolen, og i 2018 var det tal vokset til 74 procent. Det svarer til en stigning på cirka 1.000 flere københavnske børn i folkeskolen. I alt var der cirka 39.000 elever i de københavnske folkeskoler i det forgangne skoleår.

Politikerne peger på styrket faglighed og store investeringer i skolernes fysiske rammer som en del af årsagen til folkeskolens succes. Siden 2010 er der investeret næsten 10 mia. kr. i at bygge nye skoler og renovere de eksisterende. Der er også øget fokus på fagligheden, bl.a. er der investeret i at gøre udskolingen mere interessant for at fastholde de ældste elever.  

”Det styrker sammenhængskræften blandt alle københavnere, når flere forældre vælger vores fælles folkeskole. Høj som lav, rig som fattig, kristen, muslim eller hindu. Det har mange gode kræfter arbejdet hårdt for. Vores lærere og pædagoger på skolerne kan være stolte af deres indsats. Et massivt fokus på at øge fagligheden har båret frugt, så karaktererne stiger. Samtidig har vi gjort en stor indsats for at øge elevernes trivsel og komme mobning til livs”, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).  

Partierne bag det seneste budget på Københavns Rådhus har besluttet, at der til budgettet for 2020 skal udvikles en ny model, der sikrer, at der følger penge med til de mange nye elever, så skolerne ikke straffes økonomisk for at være en succes. Den nye budgetmodel skal tage højde for, at antallet af elever i folkeskolen stiger mere end befolkningstilvæksten i København tilsiger.
Foreløbige beregninger viser, at de københavnske folkeskoler dermed kan se frem til 28 mio. kr. ekstra til næste år.
“Det har været et langt, sejt træk at løfte den københavnske folkeskole. Derfor vil vi nu sikre, at pengene følger med eleverne, så folkeskolerne får flere penge, når de får flere elever. De to ting bør selvfølgelig følges ad. Det vil jeg arbejde for at samle bred politisk opbakning til,” siger Overborgmester Frank Jensen (S).

Formand for Københavns Lærerforening Lars Sørensen siger: 
”I KLF deler vi politikernes glæde over, at flere familier vælger folkeskolen, og at vi dermed også går imod udviklingen på landsplan, hvor en stigende andel børn går i privatskole. Det er også positivt og helt nødvendigt, at flere elever også betyder flere penge. Hvis København skal fastholde og udbygge sin styrkeposition med en folkeskole som det naturlige førstevalg for de københavnske forældre og elever, er det helt centralt, at lærerne har gode rammer for at kunne lykkes med opgaverne. Her er det et skridt i den rigtige retning, at vi i København med virkning fra dette skoleår har fået en arbejdstidsaftale, der prioriterer forberedelsen af elevernes undervisning.”

København
Andel elever i privatskoler i 0. klasse 

2012: 24 pct. 

2018: 22 pct. 
Andel elever i privatskole i 0.– 9. klasse 

2015: 28 pct.
2018: 26 pct.  
 
Landsplan
Andel elever i privatskoler i 0. klasse

2007: 12 pct. 

2018: 17 pct.
Andel elever i privatskoler i 0.- 9. klasse

2007: 13 pct. 

2018: 18 pct. 
Kilder: Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og Danmarks Statistik

Ørestad Skole overfyldt i fem år mere

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

Mest læste

DEBAT: