mia nygaardEt liv på gaden er hårdt. Og som politikere må vi sande, at det sikkerhedsnet, vi har bygget op i vores samfund, ikke altid griber hjemløse og andre af samfundets mest udsatte grupper.

Derfor er der brug for at tænke nyt. Brug for en mere fokuseret indsats.

Udsatterådene i København og for Region Hovedstaden har længe efterspurgt en udsatte-enhed, hvor social- og sundhedsfagligt personale fra kommune og Region Hovedstaden arbejdede sammen.

Det ønske har vi forsøgt at realisere, og ved september måneds budgetforhandlinger lykkedes det os at skabe politisk opbakning til det blandt de øvrige partier i både kommunens og regionens budgetaftaler.

Derfor vil den nye udsatte-enhed fra næste år blive en realitet. Den nye enhed skal sikre en koordineret hjælp, der også er tilgængelig selv om man lever sit liv lidt skævt i forhold til de fleste andre. Hjælpen omfatter støtte ift. økonomi, sundhed, misbrug og psykiatrisk behandling. Det er kun et første skridt, men vi tror på, at enheden vil styrke den støtte, som vi yder til de allermest udsatte københavnere.

En opgørelse fra SundhedsTeam, der er et hold af læger og sygeplejersker, som yder sundhedsfaglig hjælp til byens mest udsatte mennesker, viste, at deres patienter i gennemsnit havde 13,7 diagnoser.

Derudover ved vi, at op mod 25 % af alle indlæggelser på Bispebjerg Hospital omhandler en socialt udsat person. Simpelthen fordi mange af de mennesker bliver indlagt igen og igen.

Det skal vi som samfund gøre noget ved. Og med udsatte-enheden har vi taget et vigtigt første skridt på vejen mod et mere finmasket sikkerhedsnet til at gribe de mennesker, som ikke har ressourcerne til at opsøge og blive i den behandling, de har behov for.

Mia Nyegaard er socialborgmester i København, og Karin Friis Bach er næstformand i Region Hovedstaden. Begge medlemmer af Radikale Venstre.