• Af Jes Vissing Tiedemann (RV), børne- og ungdomsordfører
  • Debat

Uddannede lærere og pædagoger er en forudsætning for stærke og frie børneliv i København 

jes tiedemann rvMinimumsnormering på dagstidsbudsområdet og 'lærermilliarden' er regeringens og støttepartiernes bud på, hvordan vi løfter kvaliteten i dagtilbud og på skoler i hele landet.

 

Gode bud, der på papiret sikre flere ressourcer og således også flere voksne, som kan understøtte udvikling, læring og dannelse blandt børn i landets 98 kommuner. Situationen er desværre bare den, at der ikke er lærere og pædagoger nok – og endda langt fra nok hvis vi ser på situationen i her i København.  

Selv om et enigt Børne- og Ungdomsudvalg i januar 2019 vedtog den nuværende strategi for børn og unge ”Vores børn - Fælles ansvar”, der havde ambitionen om at løfte andelen af uddannede pædagoger i de københavnske dagtilbud fra 57% til 66 %, er det gennem de sidste par år kun gået den forkerte vej. I dag er 54,5 % af personalet i vores dagtilbud uddannede pædagoger og 45 % af kommunens rekrutteringer efter pædagoger sker forgæves.  

Situationen på lærerområdet er dog også udfordret. I Arbejderbevægelsens erhvervsråds analyse fra maj i år lå Københavns Kommune på en skuffende 12 plads på listen over kommuner med flest læreransatte uden en formel læreruddannelse, og ca. 26 % af undervisningen i de københavnske folkeskoler løftes af ikke lærer-uddannede. Det kan blandt skyldes at læreruddannelsen i dag er professionsuddannelsen med det højeste frafald og at kun 1.200 af de 2.500 studerende, der påbegyndte læreruddannelse i august 2020 forventes af gennemfører den. 

Så mens den socialdemokratiske regering, med opbakning fra alle folketingets partier på nær Radikale Venstre, vil lukke hårdt tiltrængte pladser på velfærdsuddannelserne i Hovedstaden, tager vi i Københavns Kommune sagen i egen hånd og tænker nyt. 

I Radikale venstre ønsker vi at gå nye veje for at sikre, at læreruddannede fastholdes under uddannelse og modvirke det praksis-chok, mange nyudklækkede lærer får når de træder ind i deres første lærerstilling.  

Derfor vil vi kæmpe for midler til at sikre et styrket praksissamarbejde med læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, så lærerstuderende fremover kan blive en del af den didaktiske praksis og lærerteams, allerede fra første semester. Samtidigt vil flere lærerstuderende få erfaringer med arbejdet på de københavnske folkeskoler og øjnene op for et arbejdsliv i den københavnske folkeskole. 

Vi ønsker ligeledes at tage lokalt ansvar for uddannelse af flere pædagoger, så vi øger chancerne for at nå vores fælles mål om flere uddannede pædagoger i de københavnske dagtilbud. Derfor vil vi ligeledes kæmpe for midler til efter- og videreuddannede af vores pædagogiske personale, så vi hvert år, de næste fire år, kan sende ekstra 100 dygtige pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter afsted på meritpædagoguddannelse. På den måde kan vi være med til at øge andelen af nyudklækkede pædagoger med op mod 400 i løbet af de kommende år - en forudsætning, hvis vi skal have en chance for at finde de ca. 1000 pædagoger, vi kommer til at mangle i 2025. 

dagpasning, børn, skole, jess vissing tiedemann

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 2856

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk