• Nick Vikander og Andreas Petersen, medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg
  • Debat

Fælledby - en bæredygtig bydel?

nick vikander nov 2020Fælledby er snart klar til at blive bygget. Sådan lyder beskeden fra By & Havn, efter at Borgerrepræsentationen har godkendt planerne for Fælleden.

Som medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg - der hele tiden har modsat sig byggeriet på Fælleden - synes vi, det er trist, at beslutningen om at bygge på Fælleden nu er truffet på trods af utallige protester.  Debatten for og imod byggeri på Amager Fælled har dog næsten overskygget spørgsmålet om, hvordan det ny kvarter skal se ud. Det er højst beklageligt, da byggeriet er få måneder fra at gå i gang.

Træbyggeri uden træ?
By & Havn har oplyst, at der bliver tale om en “bæredygtig” bydel. De understreger blandt andet, at der vil blive brugt træ som bæredygtigt materiale.
Træbyggeri kan være bedre for klimaet end byggeri i beton, og er meget populært i vore nordiske nabolande. Det gælder også massivt træbyggeri og store træhuse, som det 85 meter høje Mjøstårnet i Brumunddal i Norge.
Fælledby skal angiveligt være “Danmarks største boligområde opført med trækonstruktioner”. Her kunne den uopmærksomme læser forledes til at tro, at Fælledbyen bliver en bydel opført i og med træ. Så enkelt er det ikke.
Kommunen har bemærket ved behandling af lokalplanen, at planloven ikke giver mulighed for at stille krav om træ eller bæredygtigt byggeri. Vi kan ikke se krav i lokalplanen om, at alle kvarterets bygninger skal være i træ.
Vi mangler derfor svar på, om Fælledby faktisk bliver bygget i træ, eller ender op som en bydel i beton med træfacader på enkelte, spredte bygninger? 

Delebiler og sikker skolevej?
Den ny bydel vil ligge isoleret på Fælleden adskilt fra Bella Kvarter af en af Amagers mest befærdede veje, og uden direkte adgang til metro, buslinje og S-tog. 
I forbindelse med lokalplanen foreslås desuden, at parkeringspladserne flyttes så tæt som muligt på Vejlands Allé. Lokalplanen beskriver også bygherrens hensigt om at reservere op til 15% af pladserne til delebiler.  Begge tiltag giver god mening for den indre trafik i bydelen. Men vil delebil-pladserne reelt blive etableret? Igen er der ingen krav i lokalplanen.
Uanset hvad, så vil den ny bydel yderligere øge presset på Vejlands Allé, der i forvejen er hårdt belastet af trafik. Samtidig indrømmer kommunen, at der tilsyneladende ikke planlægges en egen busforbindelse til kvarteret.
Kommunen erkender endog, at trafikmængden på Vejlands Allé vil “udgøre en barriere for bløde trafikanter”.  Det er ingen underdrivelse og særligt relevant, fordi mange børn i Bellakvarter vil være tvunget til at krydse en af Amagers mest trafikerede veje, når de skal i den planlagte nye skole i Fælledby.
Her mangler vi stadig en trafikplanlægning, der giver en hurtig og sikker skolevej til og fra kvarteret. Det er afgørende at tage hensyn til børnenes skolevej ved at omlægge krydset Vejlands Allé og Center Boulevard.
Der kunne for eksempel være tale om en tunnel under Vejlands Allé, hvilket vil være til gavn for alle bløde trafikanter.

Landsby med gadekær eller Mini-Manhatten?
Intentionen bag byggeriet er at skabe en ny type by med “landsbypræg”, men samtidig gives der mulighed for at bygge op til 24 meter i højden i seks-etagers bygninger.
Selv om kommunen skriver, at ikke alle bygninger vil være 24 meter i højden, vil kun et par bygninger i den højde ændre hele områdets karakter.
I forbindelse med at lokalplanen er blevet behandlet, er der kommet fokus på brug af aktive tage, el-ladestandere, samt at kvarterets vendepladser indrettes så grønne som muligt. I en by præget af fortætning og pladsmangel, giver det god mening at bruge tagene aktivt, som Lüders Konditag i Nordhavn er et eksempel på. Samtidig er det positivt, at el-biler indtænkes i den ny bydel, samt at man vil forgrønne bydelen så meget som muligt.
Alligevel er det bekymrende, at afgørende spørgsmål om Fælled-kvarterets udformning og samspillet med omgivelserne fortsat står ubesvarede. Her er der i allerhøjeste grad brug for, at vi får en afklaring - jo før, jo bedre.

 

Vejlands Kvarter, fælledby

  • Oprettet den .
  • Sidst opdateret den .
  • Læst: 1468

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk