søndag 26 maj 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Strandengen 2025

knud erik hansen dn• I 2017 vandt Amager Fælleds Venner en stor sejr. De fik Frank Jensen og kommunen til at opgive at bygge på strandengen på Amager Fælled og gøre det muligt at frede strandengen.

I 2018 besluttede kommunen, at den i stedet ville bygge boliger til 4500 beboere på Lærkesletten. En lille bydel på størrelse med Sluseholmen og med boliger lige op til strandengen.

Det er ikke en holdbar løsning for strandengen at bygge så meget så tæt på. De mange beboere vil slide på den sarte strandeng. Der vil komme krav om udbyggede stiforbindelser til metrostationen. Det vil voldsomt forringe betingelserne for flora og fauna og dermed mindske biodiversiteten. Vi vil ikke længere have det helt unikke, nemlig at have urørt natur omkring os midt i byen og have et område, hvor lys og mørke følger solen. Vi vil ikke længere have et område, hvor vi er i naturen, selvom vi er midt i byen.

Det uholdbare viser sig allerede nu, når man ser de ønsker, som By & Havn og Metroselskabet har til stiforbindelser.

By & Havn skriver i deres høringssvar til loven om affredning, at loven bør sikre, at der mellem den nye bydel og Sundby Metrostation kan etableres en befæstet stiforbindelse med tilhørende belysning. Det skal være en stiforbindelse, hvor fremtidige beboere – og særligt børn kan færdes trygt til og fra skole og fritidsinteresser.
Metroselskabet skriver det samme. Det skal være muligt gennem strandengen at etablere stisystemer (ikke kun en enkelt sti), der kan sikre trygge og nemt tilgængelige adgangsveje mellem metrostation og bebyggelse. Selskabet skriver, at det er uholdbart som det er nu med stier uden fast belægning og uden belysning. Stierne skal laves som man normalt har stier i et befærdet område, hvor mange borgere færdes jævnligt.

Følges disse ønsker bliver strandengen som en almindelig park og naturen får en birolle.
I lovforslaget bliver der åbnet op for, at det kan lade sig gøre. Det hedder, at man kan frede området, men fredningen skal gøre det muligt, at lave stier som By & Havn og Metroselskabet har foreslået. En fredning må ifølge loven ikke forhindre det. Med andre ord fredningen må godt beskytte mod bebyggelse, men må ikke hindre at et stisystem reelt gør området til en park.

Nogen vil så nok beroligende sige, at stier og belysning kan laves, så det ikke ødelægger strandengen som et naturområde. Det kan de imidlertid ikke love. Det kan måske laves blidt i starten, men det er ikke være holdbart i længden. Hvis man bygger bydelen på Lærkesletten, vil beboere i bydelen have et helt naturligt og langt fra urimeligt ønske om et udbygget stisystem, der kan give sikkerhed til bl.a. børn og unge. De vil derfor presse på for at få udbygget stisystemet, og de vil have loven bag sig. Så løfter om at det ikke vil ske, kan ikke være troværdige. De eneste reelle løsninger er at erkende, at man vanskeligt kan redde den unikke natur på strandengen og samtidig bygge en bydel til 4500 beboere lige op ad.

Man må vælge. Det eneste ærlige valg vil være at sige, at der så ikke kan bygges på Lærkesletten.
Det vil være at leve op til de løfter, vi fik fra mange politikere før kommunevalget i 2017.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme