mandag 13 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Nyt naturanlæg på vej i Byparken

byparken visual skovplan toiletDe næste måneder udvikler G/F Ørestad City det nordøstlige hjørne af Byparken.

Grundejerforeningen Ørestad City vil med projektet lave et mere varieret terræn, fortættet beplantning med både træer og buske, samt en snoet sti, der binder parken sammen.
Anlægget sigter både mod at skabe rum for udeliv og mod et højere naturindhold i Byparken.

Sammen med lavninger og små høje i terrænet skal beplantningen af forskellige træer, buske og græsser bløde parken mere op. Anlægget sigter både mod at skabe rum for udeliv og mod et højere naturindhold i Byparken.

Endnu en tilføjelse til parken bliver en ny petanquebane i det nye anlæg. Banen var ikke en del af den oprindelige plan, men eftersom mange beboere har ønsket det, er det indarbejdet i projektet.

På Facebook har mange beboere allerede spurgt til projeket. "Hvad foregår der i byparken?" aspørger nogle. Andre ser frem til anlægget.
“Dejligt med mere natur i parken,” bliver der blandt andet skrevet, mens en anden kommenterer: “Godt tiltag for området.” “Så er det bare frem med petanquekuglerne,” lyder det også.

Grundejerforeningen arbejder sammen med SLA Arkitekter, der også har tegnet Løvtaget og Skovbrynet i Sivegaden. Entreprenør er Ebbe Dalsgaard A/S.

Projektet forventes afsluttet primo december.

Foto: Visualisering af det færdige anlæg ved toilettet. (SLA Arkitekter).

 

 

 

 

Følg grundejerforeningernes arbejde på www.orestad.net samt på GFS Ørestads sider på Facebook og Instagram.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: