oerestad gymnasium onlineRegeringens generelle krav om to procent besparelser årligt får også konsekvenser for Ørestad Gymnasium

• Syv årsværk forsvinder på Ørestad Gymnasium som følge af regeringens krav til gymnasierne på to procents besparelser hvert år.

De syv årsværk på Ørestad Gymnasium er tre undervisere, der er varslet fyret, to der er varslet ned i tid og så fem årsvikarer, der som udgangspunkt ikke noget job efter sommerferien.
Og sparekravet, frygter personalet, får konsekvenser for eleverne og undervisningen.

“Vi er selvfølgelig meget kede af at miste gode kollegaer, og det har berørt lærerkollegiet meget. Derudover er vi også meget bekymrede for, hvordan vi skal kunne opretholde det faglige niveau, når vi efter sommerferien skal løbe endnu hurtigere,” fortæller tillidsrepræsentant Brian Grønvold til Ørestad Avis og tilføjer:
“Eleverne har også lagt mærke til, at lærerne har fået mere travlt. Især dem der har gået på skolen i flere år. De kan se, at lærerne er blevet mere glemsomme og har fået mindre overskud til den enkelte.”
Der er godt 100 lærere tilknyttet Ørestad Gymnasium.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Tomas Kepler, udtaler at færre lærere fremover skal løse de samme opgaver:
“De opgaver, der skal løses – undervisning, feedback og forberedelse – er de samme som hidtil. Men fremover skal de løses af færre lærere, der skal forholde sig til flere elever. Allerede i dag er der lærere, der skal forholde sig til 200 elever om ugen. Færre lærere taler imod alt, hvad vi ved giver god undervisning – nemlig personlig kontakt mellem lærer og elev,” forklarer han til Arbejderen. 

 “Vi har aldrig oplevet noget lignende. Vi får dagligt henvendelser fra tillidsfolk og medlemmer, der har fået varslinger om fyringer. Det ser meget voldsomt ud. Vi snakker om et trecifret antal varslinger om fyringer,” fortæller  Tomas Kepler til Arbejderen.

Mediet Arbejderen har skrevet om en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har undersøgt besparelseskravet for Uddannelsesalliancen, hvor Gymnasieskolernes Lærerforening også er med.

Samlet set skæres der i 2019 over 100 fuldtidsstillinger væk på de danske gymnasier. Siden 2016, hvor omprioriteringsbidraget trådte i kraft, er der blevet cirka 1200 færre lærere på de almene gymnasier, hf-kurser og VUC, skriver Gymnasieskolen.dk.