onsdag 21 august 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Arne Jacobsens Allé er Ørestads mest udsatte vej

p haervaerkHolder du parkeret på Arne Jacobsens Allé, så er risikoen for tyveri størst

• To veje i Ørestad skiller sig klart ud, når det gælder om at være udsat for biltyveri eller tyveri fra bil. Det er Arne Jacobsens Allé og Center Boulevard. De to veje står for over halvdelen af alle anmeldte biltyverier og indbrud i biler i bydelen. Alene sidste år havde Arne Jacobsens Allé 24 anmeldelser, hvilket var mere end en fordobling i forhold til året før, og Center Boulevard kunne notere 13 anmeldelser.

Ørestads Boulevard er områdets længste, men der er inden for de seneste tre år ‘kun’ noteret 22 anmeldelser. Hannemanns Allé er en af de korteste veje, men her er der bare for 2018 noteret 9 anmeldelser. Det fremgår af tal fra Københavns Politi, som Ørestad Avis har fået aktindsigt i.

Læs også: Indbrud og hærværk plager Ørestads øde p-pladser
Hannemanns Alle har været omtalt tidligere i Ørestad Avis, som et af de steder, hvor der er terrænparkering uden videoovervågning, og udviklingen over de seneste tre år er markant fra 2 anmeldelser i 2016 til 4 i 2017 og som nævnt 9 i 2018.
På Edvard Thomsens vej er det gået lige modsat. Her var der i 2016 7 anmeldelser, i 2017 5 og i 2018 kun 1.

Politiet gør opmærksom på, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da de er indsamlet fra politiets sagsstyringssystem, der ikke er et egentligt statistiksystem. Desuden kan der stadig komme anmeldelser, og vejnavne og andre oplysninger kan være tastet forkert ind.

Tallene fra Københavns Politi tegner et lidt andet billede af problemet med hærværk og tyverier end de tal, som beboere i Ørestad har indberettet til By & Havn, der er meget interesseret i at få et overblik over, hvor udsatte parkerede biler er i Ørestad. Ifølge By & Havns egen optælling af de indberetninger, de har fået, har der været 14 tilfælde af indbrud og hærværk i 2018. By & Havn har tidligere opfordret beboere i Ørestad til også at give besked til By & Havn, hvis beboerene udsættes for hærværk eller tyveri fra parkerede biler. 

Anmeldte biltyverier og tyverier fra biler

tabel politi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Københavns Politi 2019

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme