søndag 26 maj 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Nyt projekt: Ørestads børn skal trygt videre

gode overgange onlineEt samarbejde mellem institutioner i Ørestad skal sikre børn en tryg overgang, når de skifter fra vuggestue til børnehave og videre begynder i skole

• I to år har lærere og pædagoger arbejdet med et nyt koncept, der skal gøre børns overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skolestart mere tryg samtidig med, at det stimulerer børnenes sproglige udvikling.
“Vi må erkende, at det er helt afgørende, at børnene får lært sproget, for alt hvad de skal lære og blive senere i livet, afhænger af sproget,” fortæller Lene Krogh Larsen, der sammen med Mette Thomsen har været nogle af drivkræfterne bag projektet.
“Projektet er inspireret af et foredrag, vi var til med Stig Brostrøm, der netop handlede om overgange, og hvor vigtigt det er, at børnene i forbindelse med disse overgange har noget helt konkret, som de kan tage med videre. Derfor har vi samlet en masse materialer med sange, remser, historier, bøger og spil, som pakkes i poser og kufferter og deles ud på institutionerne, så de alle har en fælles fortælling om de her overgange,” uddyber Lene Krogh Larsen.
Hun peger blandt andet på, at Stig Brostrøms forskning om skolestart viser, at børn som finder sig tilrette og får en god skolestart er meget mere tilbøjelige til at opleve skolesucces, end børn som ikke finder sig tilpas i skolestarten. Tilsvarende vedvarer faglige, sociale og emotionelle problemer i skolestarten langt ind i skoleforløbet og efterfølgende i livet

overgange 1 onlineLene Krogh Larsen med stabler af kufferter, der nu skal sendes til Ørestads institutioner

Når alle institutionerne har de samme materialer giver det børnene genkendelighed, hvis de for eksempel skifter institution eller kommer videre og endelig begynder i skolen. Materialet er også lagt til rette, så det styrker børnenes sproglige udvikling. Lene Krogh Larsen peger på, at der er fire områder, der er særligt vigtige i barnets sproglige udvikling og som materialet er bygget op efter:

• Lydlig opmærksomhed: rim og remser, hvilken lyd begynder ordet med,
identifikation af første lyd i ord mm.
• Skriftsproglige kompetencer: kendskab til bøger, bogstaver, læseretning,
legeskrivning mm.
• Ordforråd: Forståelse og/eller brug af ord fra forskellige ordklasser,
fx substantiver (genstande), verber (handlinger), synonymer (betyder næsten
det samme), antonymer (betyder det modsatte) mm.
• Narrative kompetencer: beskrivelse af personer og handlinger, kan binde
sproget sammen og tilpasse det til en lytter mm.

“I de kommende dage vil institutionerne modtage tasker og kufferter og begynde at indarbejde materialet i den daglige pædagogiske praksis, og forhåbentligt kan vi bidrage til, at børnene får nogle gode overgange, når de skal videre,” siger Lene Krogh Larsen, mens hun pakker videre.

 

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme