søndag 26 maj 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestad-arkitekter deler viden i ny tænketank

orestad have fromsoutheastBillige boliger målrettet byens udsatte voksne bliver en væsentlig udfordring for byudviklingen i København. Ny tænketank skal se på blandede boligformer

 • Arkitektgruppen, en af Ørestads prominente hovedentreprenører, har fået sæde i en ny tænketank, der er nedsat af socialborgmester i Københavns Kommune Mia Nyegaard (RV). Tænketanken skal over de næste måneder mødes for at lave et idéoplæg og give konkrete anbefalinger til hvordan man overkommer barrierer for at bygge billige boliger til udsatte voksne, og hvordan man integrerer fremtidige botilbudspladser bedre i byen.

Anbefalingerne skal bl.a. bruges af Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet, Børne- og Socialministeriet samt Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. 
Arkitektgruppen står bag flere byggerier i Ørestad, bl.a. Ressourcerækkerne, Cityhusene, Ørestad Have og dele af Hesteskoen i Ørestad Syd, som er en karré med både ejerboliger, lejeboliger og almene boliger.

“Vi arbejder for blandede byer og ser mangfoldigheden og blandingen af boligformer som et væsentligt udviklingsparameter. Jeg er derfor glad for at være inviteret med i tænketanken, hvor vi får lejlighed til at drøfte de udfordringer og muligheder, der opstår, når ambitionerne for fremtidens varierede boligmasse skal realiseres,” fortæller direktør Tony Christrup, som også er formand for Byggesocietetet.

Behov for boliger til socialt udsatte
Arkitektgruppen får i tænketanken selskab af repræsentanter fra bl.a. Rambøll, Realdania, AI A/S, KAB og CASA Group, Tænketankens formand bliver Eivind Kolding, som har en fortid i Mærsk og Danske Bank, og nu er bestyrelsesmedlem i CASA Group.

I Københavns Kommune vurderer Socialforvaltningen, at der frem mod 2026 er et stort behov for flere billige botilbud, som også voksne med lav betalingsevne vil kunne sidde i. Aktuelt viser tallene, at selv om der i dag er behov for at anvise til ca. 1000 almene boliger, så sker det kun i omkring 780 tilfælde, fordi der mangler billige boliger at anvise til.

“Det handler om, at både det offentlige, og vi som private aktører i fællesskab skal være med til at sikre en socialt bæredygtig udvikling i byerne. Den indsats starter på boligområdet,” siger Tony Christrup.

Læs også: Kommunen godkender 149 nye almene boliger i Ørestad Syd

Arkitektgruppen har erfaringer med blandede boligformer fra flere udviklingsaktiviteter. I Ørestad Syd har selskabet samarbejdet med NREP og den almene boligforening AAB og arkitektfirmaet Dorte Mandrup Arkitekter.

“Partnerskaber mellem almene boligforeninger og private udviklere er nøglerne til en bred og blandet by. Det glæder jeg mig til at arbejde videre med i tænketankens regi,” siger Tony Christrup.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme